Fabrika Bakarnih Cevi Majdanpek


Quality Management Systems ISO 9001:2015 (Certified by BSI)
 
English Русский Srpski ugmk-ocm
 
Ko smo mi
Kako proizvodimo bakarne cevi
Kvalitet ISO 9001
Politika kvaliteta
Asortiman
Primena i prednosti bakarnih cevi
Prospekti
Bakar spaja vekove
Korisni linkovi
Lokacija
Kontakt
Crveni metal
FBC Majdanpek objavljuje
Opšti uslovi prodaje


  Industrijska zona BB
19250 Majdanpek, Serbia

Tel: +381 30 453 000
Fax: +381 30 453 033
E-Mail: office@fbc.rs

SALES DEPARTMENT:
Tel: +381 30 453 074
Fax: +381 30 453 093
E-Mail: i.todorovic@fbc.rs

 
 
ASORTIMAN Povratak na početnu stranu

Meke bakarne cevi Polutvrde bakarne cevi Tvrde bakarne cevi Plastificirane bakarne cevi

U skladu sa proizvodnim programom fabrike, bakarne cevi se izradjuju u dimenzijama spoljašnjeg prečnika Ø 4 – 108 mm i debljine zida od 0,4 do 2,5 mm, u kvalitetu: meko, polutvrdo i tvrdo stanje.

FBC Majdanpek proizvodi i plastificirane bakarne cevi i bakarne cevi za medicinsku upotrebu.

Bakarne cevi za medicinsku upotrebu ispunjavaju sve, vrlo stroge uslove za izradu instalacija za medicinske gasove i gasove pod pritiskom. Veoma su sigurne u eksploataciji u laboratorijama i bolnicama za sprovodjenje raznih vrsta gasova.
Za svaku dimenziju bakarnih cevi, proračun težine kao i maksimalno dozvoljeni radni pritisak fluida izvodi se pomoću sledećih jednačina:

Za težinu:

Za pritisak:

Q = (D - S) x S x π x γ, gr/m

P = 20 Rm S / DN, bara

gde je:

gde je:

D – spoljni prečnik cevi, mm

20 – konstanta za preračun

S – debljina zida cevi, mm

Rm – zatezna čvrstoća, N/mm²

γ - specifična težina bakra, 8,94kg/dm³

S – debljina zida cevi, mm

π - 3,14

D – spoljašnji prečnik cevi, mm

 

N – koeficijent sigurnosti (5)

Najzastupljeniji standardi u proizvodnji bakarnih cevi su: EN 1057, EN 12735-1, EN 12449, ASTM B280, ASTM B68/251, ASTM B88, GOST 617, GOST 11383, JUS C.D5-500, JUS C.D5-502...FBC Majdanpek može vršiti markiranje bakarnih cevi mehanički i bojom.

Bakarne cevi – dimenzije, dozvoljeni pritisci i težine

DxS (mm)

6x1

8x1

10x1

12x1

15x1

16x1

18x1

22x1

28x1,5

35x1,5

42x1,5

54x2

76x2,5

Pritisak (bara)*

145

109

87

71

57

52

48

38

46

36

30

31

25

Težina (kg/m)

0,140

0,197

0,253

0,309

0,393

0,421

0,477

0,590

1,116

1,411

1,705

2,919

5,158


* Vrednost pritiska u tabeli izračunate su za meke cevi sa stepenom sigurnosti N=5.
  Vrednosti dozvoljenih pritisaka odnose se samo na cevi, a ne i na spojna mesta.

Meke bakarne cevi

Mehaničke osobine prema EN 1057 za meke bakarne cevi

Stanje isporuke

Oznaka stanja

Zatezna čvrstoća (N/mm²)

Izduženje (%) A5

Tvrdoća HV5 (orijentaciono)

meko

R220

min. 220

40

40 - 70

Oblici isporuke i način pakovanja za meke bakarne cevi

Oznaka stanja

Spoljašnji prečnik cevi (mm)

Debljina zida cevi (mm)

Oblik isporuke

Način pakovanja

R220

5 – 22

0,5 – 2,0

kotur, 25 i 50 m

u kartonskim kutijama, na paletama

R220

6 – 20

0,5 – 1,0

LW kalem, težina 80-120 kg

na kartonskom kalemu, na paletama

R220

5 – 76

0,5 – 2,5

prava dužina do 6 m

u drvenim sanducima  Vrh strane

Polutvrde bakarne cevi


Mehaničke osobine prema EN 1057 za polutvrde bakarne cevi

Stanje isporuke

Oznaka stanja

Zatezna čvrstoća (N/mm²)

Izduženje (%) A5

Tvrdoća HV5 (orijentaciono)

polutvrdo

R250

min. 250

30

75-100

Oblici isporuke i način pakovanja za polutvrde bakarne cevi

Oznaka stanja

Spoljašnjiprečnik cevi (mm)

Debljina zida cevi (mm)

Oblik isporuke

Način pakovanja

R250

5 - 76

0,5 – 2,5

Prava dužina do 6 m

U buntovima obloženim plastičnom folijom

  Vrh strane

Tvrde bakarne cevi


Mehaničke osobine prema EN 1057 za tvrde bakarne cevi

Stanje isporuke

Oznaka stanja

Zatezna čvrstoća (N/mm²)

Izduženje (%) A5

Tvrdoća HV5 (orijentaciono)

tvrdo

R290

min. 290

3

min.100

Oblici isporuke i način pakovanja tvrdih bakarnih cevi

Oznaka stanja

Spoljašnji prečnik cevi (mm)

Debljina zida cevi (mm)

Oblik isporuke

Način pakovanja

R290

5 - 76

0,5 – 2,5

Prava dužina do 6 m

U buntovima obloženim plastičnom folijom

  Vrh strane

Plastificirane bakarne cevi

Bakarne cevi pokrivene ravnomernim slojem polivinilhlorida (PVC), namenjene su instalacijama vodovoda, grejanja, gasa, vazduha, tečnih fluida...

Materijal za plastificiranje bakarnih cevi - polivinilhlorid (PVC):

  • Gustine: 1400 – 1500 kg/m³
  • Istezanje: 207%
  • Čvrstoća na kidanje: 14 N/mm²
  • Maksimalna radna temperatura: +95° C
  • Minimalna temperatura savijanja: -10° C

Prednosti PVC Cu cevi su: značajno smanjenje gubitka toplote, otklanjanje mogućnosti opekotina kod korisnika, PVC sloj štiti bakarnu cev od agresivnih spoljnih faktora i produžava vek trajanja instalacija. Sloj plastične izolacije je elastičan i omogućava savijanje cevi kao i sve ostale radne operacije prilikom ugradnje.

FBC Majdanpek, može, po zahtevu kupca, plastificirati i tvrde i polutvrde bakarne cevi u pravim dužinama. Meke PVC Cu cevi se isporučuju u koturovima, a ostale PVC Cu cevi - u pravim dužinama. Plastificirane bakarne cevi mogu se obeležavati po dužini sledećim podacima:

  • oznaka proizvodjača
  • PVC
  • spoljašnji prečnik bakarnih cevi
  • debljina zida bakarne cevi
  • kvartal/godina proizvodnje
Plastificirane bakarne cevi – dimenzije, težine i dozvoljeni pritisci

DxS (mm)

6x0,8

8x0,8

10x0,8

12x0,8

15x0,8

16x0,8

18x0,8

22x1,0

Težina (kg/m)*

0,117

0,162

0,207

0,252

0,319

0,341

0,386

0,590

Protok (l/m)

0,015

0,032

0,055

0,085

0,141

0,163

0,211

0,314

Pritisak (bara)*

115

87

69

58

46

44

39

38


* Samo težine bakarnih cevi (bez PVC sloja).
* Za meke bakarne cevi i koeficijent sigurnosti N=5.

Ustaljeni oblici isporuke plastificiranih bakarnih cevi 

Oznaka stanja

Prečnik cevi (mm)*

Oblik isporuke*

Način pakovanja

R220 (soft)

18 -22

kotur 25 m

paleta

R220 (soft)

6 -16

kotur 50 m

paleta


* Vrednosti u tabeli se odnose na spoljašnji prečnik cevi (bez PVC sloja).
  Debljina PVC sloja kreće se u granicama od 1,4 do 2,00 mm.  Povratak na početnu stranu
  Vrh strane