Fabrika Bakarnih Cevi Majdanpek


Quality Management Systems ISO 9001:2015 (Certified by BSI)
 
English Русский Srpski ugmk-ocm
 
Ko smo mi
Kako proizvodimo bakarne cevi
Kvalitet ISO 9001
Politika kvaliteta
Asortiman
Primena i prednosti bakarnih cevi
Prospekti
Bakar spaja vekove
Korisni linkovi
Lokacija
Kontakt
Crveni metal
FBC Majdanpek objavljuje
Opšti uslovi prodaje


  Industrijska zona BB
19250 Majdanpek, Serbia

Tel: +381 30 453 000
Fax: +381 30 453 033
E-Mail: office@fbc.rs

SALES DEPARTMENT:
Tel: +381 30 453 074
Fax: +381 30 453 093
E-Mail: i.todorovic@fbc.rs

 
 
BAKAR SPAJA VEKOVE Povratak na početnu stranu

Rudna Glava Majdanpek Zanimljivosti iz okoline Zanimljivosti iz sveta

Prva dokazana upotreba bakarnih cevi (tada izradjenih od bakarnog lima) seže u daleku 2750 godinu pre nove ere (Abu Sir, delta reke Nil). Tokom mnogobrojnih istraživanja na području Evrope i Bliskog Istoka pronadjeni su različiti bakarni cevovodi, koji se (što se kvaliteta tiče), mogu i danas upotrebljavati. To samo potvrdjuje izuzetnu postojanost bakra.

Rudna Glava

Rano eneolitski rudnik Rudna Glava kod Majdanpeka (5.000 godina pre n.e.) primer je najstarije poznate tehnologije eksploatacije bakra. Po rečima jednog od najpoznatijih etnologa Srbije, gospodina Pauna Durlića, civilizacija je na datom mestu izašla iz kamenog i zakoračila u metalno doba. Velika umešnost starih rudara na Rudnoj Glavi potvrdjuju ispražnjena okna dubine do 20 metara. Velika serija kamenih batova, krupnih rečnih oblutaka od vulkanskih stena, svedoči o specijalizaciji primarnog kamenog alata za različite proizvodne funkcije.

saznajte više o Rudnoj Glavi


  Vrh strane

Majdanpek


Maleni gradić, sa oko 8.000 stanovnika, nalazi se na samom istoku Srbije u grotlu nekada davno ugašenog vulkana. Poznat po vrlo bogatom nalazištu bakra i zlata, sa tradicijom bavljenja rudarstvom mnogo pre prodora Rimljana u ove krajeve (I vek pre nove ere). Do bakra se dolazilo tehnikom taloženja, a zlato se dobijalo ispiranjem peska reke Pek ili eksploatacijom žica samorodnog zlata. Tokom čitavog srednjeg veka rudarenje u ovom kraju ne prestaje....U prvoj polovini devetnaestog veka počinje organizovana, na novim tehnologijama zasnovana, eksploatacija bakra. Svoj pravi razvojni zamah rudarstvo i prerada bakra dobija u drugoj polovini dvadesetog veka. Danas je ovaj grad poznat po proizvodnji najkvalitetnijih/dugovečnih instalacionih i industrijskih bakarnih cevi.

saznajte više o Majdanpeku

  Vrh strane

Zanimljivosti iz okoline

 • Najstariji liveni predmet od bakra (oblik pijuka) pronadjen je u neposrednoj blizini današnje Fabrike bakarnih cevi Majdanpek. Dati predmet (sadržine bakra 98,50%) čuva se u Muzeju rudarstva i metalurgije u Majdanpeku.
 • U Majdanpeku je 1882. godine izgradjena prva lokomotiva na Balkanu.
 • Površinski kop rudnika bakra, na samom ulazu u Majdanpek iz pravca Beograda, je ljudskom rukom oblikovana ogromna površina zemlje (okolna brda i deo planine "Starica"). Neverovatan i veoma redak prizor širokih terasa/puteva koji svojim prostiranjem čine ogromnan levak, sa jezercetom na samom dnu.
 • Na 2,5 km od centra Majdanpeka nalazi se, posetiocima dostupna, Rajkova pećina (inače samo jedna od 110 pećina i potkapina koliko je speleologija evidentirala u neposrednoj okolini Majdanpeka). Ukupna dužina pećine iznosi 2.304 metara. Veoma je bogata pećinskim nakitom: stalaktitima i stalagmitima raznovrsnih i čudesnih oblika, dvoranama i galerijama, pećinskim stubovima, draperijama, draperima... Pećinu je prvi istražio najveći srpski geograf Jovan Cvijić (1894 godina).
 • Na petnaestom kilometru od Majdanpeka prema Donjem Milanovcu nalazi se rukom prirode izvajani kameni luk – prerast (visina kamenog luka je oko 20 metara).
 • Tridesetak kilometara istočno od Majdanpeka nalazi se Lepenski vir, arheološko nalazište jedne od najčudnijih i najblistavijih kultura praistorije (ovaj lokalitet, arheolozi s pravom nazivaju - kolevkom evropske civilizacije). Veliki broj monumentalnih kamenih skulptura (najstarija vajarska dela u kamenu na svetu), bića ribolikog izgleda, nastalih oko 6.000 godina pre nove ere - čuvaju se na ovom mestu u natkriljenom, u originalnom obliku i materijalu sačuvanom mezolitskom naselju "lepenaca". Deo bogate zbirke ovih prastarih vajara nalazi se i u Narodnom muzeju u Beogradu.
 • U neposrednoj blizini Lepenskog vira (tri kilometara nizvodno) nalazi se još jedan arheološki lokalitet iz mezolitskog doba – Vlasac. Dati lokalitet još uvek nije u potpunosti istražen, no prvi nalazi (u kamenu isklesani znakovi/slova) govore da će dalja istraživanja otkriti mnoge prastare tajne i baciti novo svetlo na doba u kome se začela pismenost čovečanstva.
 • Jedna od najvećih evropskih reka, Dunav, najdublja je na četrdesetom kilometru jugoistočno od Majdanpeka, na mestu zvanom Kazan (84 metra). To je, ujedno, najveća rečna dubina na svetu.
 • Nacionalni park "Djerdap" svojim velikim delom zauzima teritoriju opštine Majdanpek. Raznovrsna flora, stoletna stabla i bogatstvo divljači (jelen, divlja svinja, divlja mačka) privlače mnogobrojne ljubitelje netaknute prirode. Ujedno, ribom najbogatiji deo Dunava (som, smudj, šaran) je upravo onaj oko Donjeg Milanovca (25 km od Majdanpeka).

Fotografija najstarijeg livenog predmeta od bakra


Informacije o Lepenskom viru
Informations About National Park "Djerdap"

  Vrh strane

Zanimljivosti iz sveta

 • Vodovodni sistem Keopsove piramide izradjen je delom od bakarnih cevi (pre više od 4500 godina). FBC Majdanpek danas prodaje cevi kupcima u Egiptu.
 • Bakarne cevi su bile u upotrebi i u vreme Rimske Imperije. I danas se mogu videti ostaci vodovodnog sistema od bakra na arheološkom lokalitetu u Herculaneumu (koji je bio uništen erupcijom Vezuva 79. godine naše ere).
 • Bakarne cevi su korišćene i sredinom devetnaestog veka u engleskim pivarama. Od tada se u Zapadnoj Evropi, umesto olovnih, sve više primenjuju bakarne cevi za vodovodne instalacije.
 • Od svih materijala koje čovek koristi, bakru pripada primat, jer je on najviše uticao na razvoj civilizacije. Koristi se za transport vode i gasa, provodjenje toplote i elektriciteta, u različitim telekomunikacionim sistemima... Čak se i jedno doba ljudske civilizacije zove po njemu – bakarno doba.
 • Kip Slobode u Sjedinjenim Američkim Državama obložen je sa 80 tona bakra.
 • Najveći proizvodjač i izvoznik bakarne rude i koncentrata je Čile. Najveći uvoznik bakarne rude i koncentrata je Japan. (poslednji dostupni podaci)
 • Najveći izvoznici rafinisanog bakra su Čile i Rusija. Najveći uvoznici rafinisanog bakra su Sjedinjene Američke Države i Kina. (poslednji dostupni podaci)
 • Svetski resursi bakra se procenjuju na 2,3 milijarde tona (podatak iz 2004. godine).


  Povratak na početnu stranu
  Vrh strane