Fabrika Bakarnih Cevi Majdanpek


Quality Management Systems ISO 9001:2015 (Certified by BSI)
 
English Русский Srpski ugmk-ocm
 
Ko smo mi
Kako proizvodimo bakarne cevi
Kvalitet ISO 9001
Politika kvaliteta
Asortiman
Primena i prednosti bakarnih cevi
Prospekti
Bakar spaja vekove
Korisni linkovi
Lokacija
Kontakt
Crveni metal
FBC Majdanpek objavljuje
Opšti uslovi prodaje


  Industrijska zona BB
19250 Majdanpek, Serbia

Tel: +381 30 453 000
Fax: +381 30 453 033
E-Mail: office@fbc.rs

SALES DEPARTMENT:
Tel: +381 30 453 074
Fax: +381 30 453 093
E-Mail: i.todorovic@fbc.rs

 
 
KAKO PROIZVODIMO BAKARNE CEVI Povratak na početnu stranu

Bakarni trupac Presovanje bakarnih trupaca Hladno valjanje Izvlačenje
Žarenje Finalizacija i pakovanje    Za proizvodnju bakarnih cevi koristimo dezoksidisani visokofosforni bakar oznake Cu-DHP (prema EN 1057) ili C12200 (prema ASTM) sa garantovanim sadržajem bakra 99,90% min. i sadržajem fosfora od 0,015 – 0,040%


Bakarni trupac

Kao polazna sirovina, za proizvodnju bakarnih cevi koristi se bakarni trupac kvaliteta DHP, dimenzije Ø 300 x 540 mm, koji pre uvođenja u proces proizvodnje podleže prijemnoj kontroli.

Fizičke karakteristike bakra Cu-DHP

Specifična težina

8,94 kg/dm³

Temperatura topljenja

1083°C

Koeficijent linearnog širenja 25-100°C

16,8 · 10m/m

Koeficijent provođenja toplote kod 20°C

340 W/m°K

Električna provodljivost (orijentaciono)

42 - 54 S (Ω)


  Vrh strane

Presovanje bakarnih trupacaNa početku procesa uvodjenja bakarnih trupaca u proizvodnju, isti se zagrevaju, u indukcionoj peći, do ekstruzione temperature od 825° C (± 25° C). Presovanje bakarnih trupaca, kao polazne sirovine, odvija se na horizontalnoj hidrauličnoj presi snage 35000 kN (tj. 3500 tona). Tokom čitavog postupka presovane bakarne cevi se nalaze u vodi koja sadrži dezoksidans. Dati postupak omogućava dobijanje cevi savršeno glatke i svetle površine, bez oksida. Ujedno, tako dobijene cevi zatvorenih krajeva poseduju apsolutno čistu unutrašnju površinu. Nakon procesa presovanja cevi se vade iz vode i krajevi istih se odsecaju. Kompletan postupak (od početka do kraja) je automatizovan. Prosečna dužina presovanih cevi je 15 metara (dimenzije date cevi su: 80 x 10 mm ili 113 x 6,50 mm u zavisnosti od zadatih parametara).

  Vrh strane

Hladno valjanje (pilgerovanje)


Postupak hladnog valjanja presovanih bakarnih cevi odvija se na trožilnom pilger valjačkom stanu. Navedenim postupkom dolazi do smanjenja prečnika i zida bakarne cevi sa minimalnim gubitkom materijala.

Procesom valjanja, sa pomakom od 9 – 12 mm, uz zaokretanje cevi za 72°, od početne presovane cevi dobija se cev dimenzije 44 x 2 mm i dužine približno 127 metara.


  Vrh strane

Izvlačenje


Sam proces izvlačenja odvija se preko dve osnovne tehnološke linije:

  • tehnološka linija vučnih klupa
  • tehnološka linija bul blokova – završne mašine.

Preko tehnoloških linija vučnih klupa proizvode se cevi u pravim dužinama, a preko tehnoloških linija bul blokova – završne mašine izradjuju se cevi u pravim dužinama, koturovima, spiralama i LW koturovima.

Procesom izvlačenja vrši se dalja redukcija prečnika i zida cevi uz istovremeno izduženje. Prilikom datog procesa dobija se svetla i sjajna površina, tačna dimenzija – zadata tolerancijama (standardom).

Transport bakarnih cevi (viseći, etažni i podni) je u potpunosti automatizovan.

Sve završne mašine opremljene su uredjajima za ispitivanje cevi vrtložnim strujama (edy current test). Markiranje cevi na završnim mašinama vrši se mehanički (urezivanjem) ili nanošenjem boje u skladu sa zahtevima standarda ili kupaca.


  Vrh strane

Žarenje

Da bi se proizvele bakarne cevi u mekom ili polutvrdom kvalitetu, iste se podvrgavaju procesu žarenja u vakuum protočnim pećima za svetlo žarenje.

Žarenje se vrši u zaštitnoj atmosferi, kako bi se eliminisala oksidacija i obezbedila čista unutrašnja i spoljašnja površina cevi.

Bakarne cevi se smeštaju u korpu sa kojom zajedno prolaze čitav postupak na kontrolisanoj temperaturi do 550º C.


  Vrh strane

Finalizacija i pakovanje


Finalizacija obuhvata:

  • ravnanje cevi sa vučnih klupa (na ravnalicama)
  • sečenje cevi na završnim testerama;
  • abrazivno čišćenje i produvavanje unutrašnje površine cevi (na vakublastima)
  • markiranje (na mašini za markiranje prema standardima ili zahtevu kupca)
  • odmašćivanje
  • plastificiranje (na ekstruderu).

Procesu pakovanja posvećuje se posebna pažnja.

U zavisnosti od oblika isporuka, kao i zahteva kupaca proizvedene bakarne cevi se pakuju u kartonskim kutijama, na kartonskim LW kalemovima, u drvenim sanducima, u buntovima zaštićenim plastičnom folijom.  Povratak na početnu stranu
  Vrh strane