Fabrika Bakarnih Cevi Majdanpek


Quality Management Systems ISO 9001:2015 (Certified by BSI)
 
English Русский Srpski ugmk-ocm
 
Ko smo mi
Kako proizvodimo bakarne cevi
Kvalitet ISO 9001
Politika kvaliteta
Asortiman
Primena i prednosti bakarnih cevi
Prospekti
Bakar spaja vekove
Korisni linkovi
Lokacija
Kontakt
Crveni metal
FBC Majdanpek objavljuje
Opšti uslovi prodaje


  Industrijska zona BB
19250 Majdanpek, Serbia

Tel: +381 30 453 000
Fax: +381 30 453 033
E-Mail: office@fbc.rs

SALES DEPARTMENT:
Tel: +381 30 453 074
Fax: +381 30 453 093
E-Mail: i.todorovic@fbc.rs

 
 
PRIMENA I PREDNOSTI BAKARNIH CEVI Povratak na početnu stranu

Prednosti Dugovečnost Montiranje

Zahvaljujući svojim fizičkim i mehaničkim karakteristikama (elastičnost, savitljivost, visok stepen termičke provodljivosti, otpornost na pritiske), koje se ne menjaju sa protokom vremena, bakarne cevi imaju široku primenu u:

 • instalacionim sistemima vodosnabdevanja,
 • sistemima gasa i grejanja,
 • protivpožarnim sistemima,
 • rashladnim postrojenjima i uredjajima,
 • raznim granama industrije (brodogradnji, mašinogradnji, hemijskoj i prehrambenoj industriji).

Prednosti

Kod bakarnih cevi, na unutrašnjoj površini, nema nagomilavanja krečnjaka iz vode (inkrustacija).

Pri prolasku vode kroz nove bakarne cevi obrazuje se trajni zaštitni sloj na unutrašnjoj površini cevi (debljine nekoliko desetih delova milimetra) – što omogućava njihovo nesmetano korišćenje u instalacijama za snabdevanje vodom za piće. Ujedno, pomenuti trajni zaštitni sloj sprečava eroziju unutrašnje površine.

Vodovodni sistemi od bakarnih cevi podnose više ciklusa potpunog zamrzavanja-odmrzavanja vode u njima (bez promene svojstva cevi); tj. tvrde bakarne cevi mogu biti dva puta, a meke i polutvrde bakarne cevi tri puta zamrznute-odmrznute bez oštećenja (operativne su u rasponu od - 196° C do 205° C).

Bakrane cevi poseduju veliku otpornost na unutrašnje pritiske i hidrodinamičke udare.

One se veoma lako i sigurno montiraju (mogu se savijati i oblikovati ručno ili pomoću alata, u hladnom i toplom stanju), otporne su na koroziju i imaju dug vek trajanja.

Sa porastom interesa za uštedama na energiji i korišćenjem novih izvora energije, bakarne cevi su dominirajući materijal za izradu toplovodnih i pratećih instalacija kao i za proizvodnju kolektora za korišćenje sunčeve energije.

Prednosti bakarnih cevi u odnosu na plastične cevi i cevi od alu-plastike:

 • bakar je prirodan materijal koji se preporučuje za transport pijaće vode;
 • svojim biološkim svojstvima, bakar, dodatno zaštićuje kvalitet pijaće vodu od širenja raznih bakterija;
 • bakar je ekološki materijal koji se lako može reciklirati (bezbroj puta bez promene svojih svojstva);
 • podnosi veoma velike pritiske i temperature;
 • nije podložan uticaju ultraljubičastog zračenja, prodiranju hidrokarbonata i kiseonika.

  Vrh strane

Dugovečnost


U brojnim izveštajima specijalizovanih instituta, koji se bave proučavanjem kvaliteta i trajnosti bakarnih cevi, ističe se njihova velika postojanost u svim sredinama gde su ugradjivane. Donja granica postojanosti je dokazana u periodu od minimum 50 godina, ne samo prema spoljnoj sredini (kada su ugradjene u zemlju, zid, malter, beton, gips...) već i na dejstvo fluida koji se kroz njih provode. Posebno su otporne na običnu vodu (toplu i hladnu) – kao i na mnoge industrijske tečnosti, rastvore i gasove.


  Vrh strane

Montiranje


Bakarne cevi se spajaju spojnim komadima (fitinzima). Profesionalni monteri obično koriste jedan od sledećih načina spajanja bakarnih cevi:

 • mekim lemom (lemljenjem);
 • tvrdim lemom (hartletovanje);
 • mehaničkim spojnicama (mehanički fiting);
 • kombinovanim spojnicama

Pravi komadi cevi mogu se spajati bez fitinga, tako što se kraj cevi proširi odgovarajućim alatom, tj. napravi se naglavak (muf) i u njega utakne kraj druge cevi a zatim izvrši lemljenje.

Spojevi bakarnih cevi su kompaktni, čvrsti i izdržavaju velike pritiske, dinamičke udare i vibracije.


  Povratak na početnu stranu
  Vrh strane